Umowy przedwstępne

Na rynku nieruchomości dokonuje się transakcji o znacznych wartościach. Wszelkie umowy i ustalenia dotyczące transakcji powinny być bardzo starannie przygotowane. Transakcje na rynku nieruchomości wymagają sprawdzenia szeregu dokumentacji przez kupującego. Dlatego zanim dojdzie do zawarcia ostatecznej umowy kupna-sprzedaży, strony zawierają umowę przedwstępną, w której określają warunki i terminy umowy ostatecznej, Więcej…