Jak obniżyć koszty notarialne?

Czy akt notarialny jest konieczny? Każdy zakup nieruchomości w Polsce pod rygorem nieważności musi zostać dokonany w formie aktu notarialnego. Tak jak umowa przedwstępna może mieć taką formę (ale nie musi), tak umowa przyrzeczona, zwana też umową ostateczną lub umową przenoszącą własność nie może mieć innej formy niż akt notarialny. Więcej…