Wakacje Kredytowe

Wakacje kredytowe Interpretacja, uwagi, pułapki.   Link do webinaru: https://experci24.clickmeeting.com/   14 lipca 2022 roku opublikowano przepisy umożliwiające skorzystanie przez kredytobiorców z tzw. Wakacji Kredytowych (Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom). Ustawa wchodzi w życie 28 lipca, więc aby w Więcej…

Umowy przedwstępne

Na rynku nieruchomości dokonuje się transakcji o znacznych wartościach. Wszelkie umowy i ustalenia dotyczące transakcji powinny być bardzo starannie przygotowane. Transakcje na rynku nieruchomości wymagają sprawdzenia szeregu dokumentacji przez kupującego. Dlatego zanim dojdzie do zawarcia ostatecznej umowy kupna-sprzedaży, strony zawierają umowę przedwstępną, w której określają warunki i terminy umowy ostatecznej, Więcej…

Jak obniżyć koszty notarialne?

Czy akt notarialny jest konieczny? Każdy zakup nieruchomości w Polsce pod rygorem nieważności musi zostać dokonany w formie aktu notarialnego. Tak jak umowa przedwstępna może mieć taką formę (ale nie musi), tak umowa przyrzeczona, zwana też umową ostateczną lub umową przenoszącą własność nie może mieć innej formy niż akt notarialny. Więcej…

Odbiór techniczny mieszkania

Jednym z ostatnich etapów wejścia w posiadanie kupowanej nieruchomości jest jej odbiór. Na rynku wtórnym sprawa jest prosta, ponieważ stan nieruchomości widzimy przed podpisaniem umowy przedwstępnej. Odmiennie rzecz się ma w przypadku zakupu nieruchomości od dewelopera. W takim przypadku kupujący zapoznają się z projektami mieszkań lub domów, mogą zapoznać się Więcej…